Een moment geduld aub.
1. Algemeen

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van onze producten. In de handleiding behandelen we het onderhoud van de producten, alsmede de garantiebepalingen. De handleiding moet voor het gebruik door de gebruiker gelezen worden, en hij of zij met de inhoud ervan begrijpen.
Ook andere gebruikers moeten op de hoogte gebracht worden van de bepalingen die volgen.

2. Pas op voor ongevallen

Foutief gebruik, foutieve montage en foutief onderhoud kunnen ongevallen met ernstige verwondingen veroorzaken met zelfs dood tot gevolg.

 • Het naleven van bepalingen die hieronder volgen is een vereiste voor ongeval vrij gebruik en een perfecte werking
 • Wij adviseren u om uw wielen door een ervaren specialist te laten repareren/ onderhouden. Alleen dan kan worden gegarandeerd dat uw wielen een lange en probleemloze levensduur hebben.
 • De maximale spaakspanning mag bij geen enkele spaak worden overschreden.
 • De velgen mogen uitsluitend daarvoor gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn.
 • Worden ze voor iets anders gebruikt, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker.
 • De velg/ het wiel moet compatibel zijn met de andere delen van de fiets.
 • Contacteer in geval van twijfel een specialist.
 • De velg/ het wiel mag niet gewijzigd of aangepast worden.
 • Indien de velg/ het wiel beschadigd is of lijkt te zijn, mag de velg of het wiel niet gebruikt worden. Contacteer, indien u twijfelt, een specialist.
3. Gevaar bij afnemende remprestaties

Wanneer de remprestatie bij velgen/ wielen met velgremmen wegvalt of afneemt, is dit levensgevaarlijk!

 • Bij het gebruik van onze carbonvelgen mogen uitsluitend de door Stealth Wheels geadviseerde remvoeringen worden gebruikt.
 • Wanneer de remvoeringen eerst bij aluminium velgen werden gebruikt, mogen deze niet meer bij carbon velgen worden gebruikt.
 • De remprestatie van carbonvelgen is in principe minder dan die van aluminium velgen.
 • Met beide remmen tegelijk remmen voorkomt overhitting van de velg.
 • Bij afdalingen is kortstondig en hard remmen met tussenpauzes van belang.
 • Slepend en aanhoudend remmen vermijden. Hierdoor ontstaat er oververhitting van het wiel, waardoor de velg, de band of binnenband het kunnen laten afweten.
 • Vochtigheid, nieuwe wielen of nieuwe remvoeringen verminderen de werking van het remmen; pas uw rijstijl daarop aan.
 • Tijdens het transport of de opslag niet blootstellen aan teperaturen van hoger dan 90°C.
4. Gevaar door verkeerd gemonteerde/ defecte wielen

Foutief gemonteerde of defecte wielen zijn levensgevaarlijk!

 • Voor elke rit controleren of het wiel correct bevestigd is.
 • Voor en na elke rit het wiel controleren op beschadigingen
 • Spaakspanning, slag en slijtage van het wiel in intervallen van 10 uren gebruik controleren.
5. Tip bij het werken aan uw velgen/ banden

Beschadigingsgevaar van de velgen door foutieve onderdelen resp. gereedschap!

 • Geen metalen bandlichters gebruiken. Ze kunnen het oppervlak van de velg, het band of het binnenband beschadigen.
 • Uitsluitend ventielen met een passende diameter gebruiken en die lang genoeg zijn.
 • Ventielgat nooit opboren.
 • De maximale toegestane luchtdruk van de velg en de gebruikte band mogen niet overschreden worden.
 • Uitsluitend velglinten, binnenbanden en buitenbanden gebruiken die overeenkomen met de afmetingen van de velg. Contacteer in geval van twijfel een specialist.
 • Carbonvelgen mogen niet met latex binnenbanden gebruikt worden.
6. Montage van de band

Gebruik met binnenband

 • Het velglint, de binnenband en de buitenband volgens de instructies van de fabrikant monteren.
 • Wij adviseren het gebruik van zeepwater of montagevloeistof.

 • Band tot de maximaal toegestane spanning oppompen.
 • De lagere door de velg of de band voorgeschreven spanning moet hierbij worden aangehouden.

 • Controleer of de band goed zit.
 • De band moet overal gelijkmatig op de velg aansluiten. Zo niet, verhoog dan de druk totdat de band gelijkmatig op de velg aansluit. Bij twijfel de positie van de band door een specialist laten controleren.

 • Bandenspanning tot de gewenste bedrijfsdruk reduceren.

 • Gebruik met Tubeless systeem

  Gebruik hiervoor onze uitgebreide handleiding

  Gebruik Tube versie (min. tube breedte 25mm!!!)

  1. Monteer alle componenten van het tubes volgens de instructies van de fabrikant

  2. Controleer of de band goed zit.

  3. Bandenspanning tot de gewenste bedrijfsdruk reduceren.

7. Advies voor onderhoud
Actie Interval
Spaakspanning, slag en slijtage van het wiel controleren. 10 uren gebruik
Velg controleren op beschadigingen. Voor en na elke rit
Met een zachte spons en een geschikt reinigingsmiddel reinigen. Na elke rit
Geen hogedrukreiniger en geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken!
Controleer of het wiel correct is bevestigd. Voor elke rit
Wielen en velgremmen: Voor elke rit
 • Vuil ( met name olie – en vetrestanten ) van remvlakken verwijderen.
 • Slijtagegraad ven de remvoeringen controleren.
 • Onzuiverheden (gruis, metaalsplinters, enz.) verwijderen.
 • Slijtagegraad van de remvlakken van de velgen controleren.
 • Bij twijfel of bij zichtbare slijtage door een specialist laten controleren.
8. Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden